സൗദി കെ.എം.സി.സി പുതിയ വെബ് പോർട്ടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എം.പി നിർവ്വഹിക്കുന്നു 

kmcc 2020 2